Registrace do evideční knihy ubytovaných  - Wake Surf Náklo

Dle Obecně závazné vyhlášky Obce Náklo č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu jsme povinni vést evidenční knihu ubytovaných osob a zároveň za každou osobu vybrat poplatek 30 KČ.

Registraci prosím proveďte za každou ubytovanou osobu. Děkujeme.

U Dětí do 15 let vyberte "Dítě do 15 let"
  • Vybrat
  • Občanský průkaz
  • Cestovní doklad
  • Potvrzení o přechodném pobytu
  • Dítě do 15 let
  • Jiný
U dětí do 15 let uveďte 0000